28 decembrie 2019

Fertilizarea foliară de primăvară a culturii de rapiță

Rapiţa este o plantă cu un necesar ridicat de elemente nutritive. Pentru obţinerea unor producţii ridicate plantele trebuie aprovizionate corespunzător cu substanțe nutritive. Plantele de rapiță sunt sensibile la insuficiența borului, manganului, molibdenului și sulfului. De aceea, trebuie acordată atenție maximă aprovizionării cu acestea.

De ce este important ca, în timpul înfloritului, plantele de rapiță să fie suficient aprovizionate cu bor? Deoarece, în această etapă, borul este responsabil de:
✔ asigurarea fluxului de energie necesară formării silicvelor.
✔ îmbunătățirea fertilității grăunciorilor de polen (rezultă rolul foarte important al borului în formarea silicvelor și a numărului de semințe).
✔ creșterea toleranței la boli a plantelor.

Pentru un aport optim de substanțe nutritive, planificați atent momentul aplicărilor!
✔ Asimilarea din sol a borului, manganului și molibdenului este puternic limitată în perioadele de secetă.
✔ Molibdenul este decisiv pentru asimilarea eficientă a azotului.
✔ Sulful joacă un rol esențial în metabolizarea azotului și în procesul de înflorire având și o influență semnificativă asupra conținutul de ulei din semințe asigurând, în final, spor de producție.

De ce este esențială aplicarea biostimulatorului Aminosol®?
✔ Reduce stresul cauzat de alterrnanța zilnică a temperaturii (zi-noapte).
✔ Stimulează creșterea, ramificarea, formarea mugurilor florali, respectiv a silicvelor.
✔ Intensifică sinteza clorofilei și fotosinteza.
✔ Sporește eficiența tratamentelor fitosanitare.
✔ Asigură un spor generos de producție.

Recomandările noastre pentru fertilizarea foliară optimă a culturii de rapiță, în primăvară, sunt:

În perioada dintre repornirea în vegetație și apariția mugurilor florali (BBCH 19-55)

✔ Se recomandă combinația de 1 l/ha Aminosol® + 2 l/ha Lebosol®-Bor (până în faza de 10% înflorit) + 0,25 l/ha Lebosol®-Molibden (pt. prevenirea apariției simptomului “Whiptail”) pentru:
• startul rapid în vegetație
• înflorire și maturizare uniformă,
• creșterea fertilității polenului,
• stimularea formării silicvelor,
• creșterea producției.

✔  Atenție! Perioada optimă de aplicare a molibdenului, pentru a obține rezultatele dorite, este cuprinsă între BBCH 19 (faza de 9 frunze sau repornirea în vegetație) și BBCH 30 (marcat de începutul alungirii tulpinii).

✔ Manganul ajută la formarea de rădăcini secundare, responsabile în valorificarea substanțelor nutritive din sol și implicit la obținerea unor plante viguroase. Recomandăm 1-2 aplicări a 1 l/ha Lebosol®-Mangan GOLD SC sau 1 l/ha Lebosol®-Mangan500 SC, mai ales la culturile întârziate.

✔ În cazul rapiței, conținutul de ulei din semințe este important astfel că aplicarea produsului Lebosol®-Potasiu TS340 în doză de 4-6 l/ha va influența pozitiv valoarea acestui parametru.

✔ Rezistența plantelor la boli este determinantă pentru producție, iar Lebosol® recomandă aplicarea a 1-2 tratamente cu Lebosol®-Sulf800 SC în doză de 3-5 l/ha, rapița fiind o mare consumatoare de sulf.

✔ Aprovizionarea cu magneziu are rolul ei în tehnologia fertilizării foliare a culturii de rapiță. Pentru asigurarea vitalității plantelor recomandăm aplicarea a 1-2 fertilizări cu 1-3 l/ha Lebosol®-MagS SC sau 2-3 aplicări cu 5 l/ha Lebosol®-Magfos.

✔ Lebosol®-Mix Rapiță și Floarea-soarelui SC (bor, mangan, molibden, calciu, sulf) este îngrășământul foliar complex, cu nutrienți sub formă de suspensie concentrată, cu plajă largă de aplicabilitate, de la pornirea plantelor în vegetație și până în faza de buton floral, ce poate fi aplicat împreună cu majoritatea produselor de protecția plantelor, datorită compatibilității ridicate cu acestea. A se aplica în doză de 2-3 l/ha Lebosol®-Mix Rapiță și Floarea-soarelui SC + 1 l/ha Aminosol®.

În cazul apariției oricărui factor de stres, care împiedică dezvoltarea normală a plantelor, indiferent de stadiul de vegetație

✔ Se va aplica Aminosol® în doză de 2-3 l/ha pentru depășirea rapidă a perioadei de stres întâmpinată.

Adjuvanți

✔  Lebosol®-Schaumstopp previne formarea spumei în procesul de pregătire a soluțiilor de stropit. Se recomandă adăugarea a 1,4 ml/100 l apă înainte de produsele de protecție/fertilizare foliară.
 Lebosol®-Acid citric reglează pH-ul soluției folosită pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare. Doza folosită variază în funcție de caracteristicile sursei de apă și se recomandă, pentru început, 20 ml/100 l apă și apoi creșterea ușoară până la atingerea pH-ului dorit. Lebosol®-Acid citric se introduce în apă înainte de oricare alt produs, barbotând continuu.