28 decembrie 2019

Factorii limitativi ai unei culturi

Există trei factori limitativi care joacă un rol la fel de important pentru a realiza producţii şi calităţi bune:

  1. Factori pedoclimatici
  2. Factori agrotehnici
  3. Factorul uman

1. Factorii pedoclimatici

Solul – este resursa fundamentală şi baza pentru o cultură. Calitatea solului determină abilitatea acestuia de a oferi un mediu de creştere potrivit, influenţează calitatea şi cantitatea producţiei.

Factorii care determină calitatea solului:

Proprietăţile fiziceProprietăţile chimiceProprietăţile biologice
Structura şi conţinutul de lut, argilă sau nisipStratul fertilAdâncimea pânzei de apă freaticăPantapHCapacitatea de schimb cationicMateria organicăConductivitatea electricăConţinutul de elemente chimiceBacteriiEnzime

Temperatura – majoritatea plantelor au o plajă destul de îngustă în ceea ce priveşte temeratura la care se pot dezvolta în mod optim, în funcţie de fenofază. Când vorbim de temperatura optimă, trebuie să ţinem cont atât de temperatura aerului, dar şi de cea a solului.

Lumina – este un factor major, care determină rata fotosintezei.

Apa – un alt factor foarte important al unei culturi, îl reprezintă cantitatea de precipitaţii, atât ca medie anuală, cât şi prin repartizarea acestora pe parcursul anului. Cele mai multe specii au perioade critice în ceea ce priveşte necesarul de apă. Absenţa sau excesul  precipitaţiilor în aceste perioade determină atât pierderi cantitative, cât şi calitative.

2. Factorii agrotehnici

Soiul sau hibridul – genetica soiului/hibridului determină rezistenţe, toleranţe, calităţi şi producţii.

Tehnologia de cultură – aici includem lucrările solului, momentul semănatului, momentul aplicării de tratamente sau de îngrăşăminte, cantităţiile folosite la hectar etc.

3. Factorul uman

Influenţa omului în ceea ce priveşte producţia şi calitatea unei culturi este limitată. Dacă nu putem influenţa cu nimic temperatura, cantitatea de precipitaţii, lumina şi limitat calitatea solului, putem influenţa cu siguranţă factorii agrochimici.

Influenţa asupra solului se poate face prin aplicarea unei tehnologii potrivite, astfel încât să nu se distrugă structura solului. Se poate influenţa ph-ul solului, compoziţia de materie organică, cantitatea de elemente chimice din sol, permeabilitatea acestuia.

Alegerea soiului/hibridului se face în funcţie de condiţiile pedo-climatice, producţia şi calitatea dorite, rezistenţele sau toleranţele la anumite boli predominante în zona de cultură.

Lucrările agrotehnice includ rotaţia culturii, lucrările solului, fertilizare, amendamente, distrugerea buruienilor, combaterea bolilor şi a dăunătorilor. Lucrările solului efectuate corect contribuie la păstrarea apei în sol, asigură mobilitatea şi accesibilitatea elementelor nutritive, determină o răsărire uniformă şi rapidă a culturii, distrugerea buruienilor etc. Prin fertilizare eficientă se asigură necesarul de substanţe minerale pentru obţinerea unei producţii mari şi de calitate.